### **Är du intresserad av att bli delaktig i arbetet? Välkommen att ta kontakt!** **\ Projektledare Södra Bottenhavet**\ Erica Hasslar\ Tierps kommun\ Tel. 0293-21 83 21 \ Epost: [erica.hasslar@tierp.se](mailto:erica.hasslar@tierp.se) Mikael Nordberg \ Söderhamns kommun\ Tel. 072-235 29 37 \ Epost: [mikael.nordberg@soderhamn.se](mailto:mikael.nordberg@soderhamn.se) **Nationell projektledare**\ Max Vretborn, Havsmiljöenheten, Havs- & vattenmyndigheten\ Telefon: 010-698 60 69\ E-post: [max.vretborn@havochvatten.se](mailto:max.vretborn@havochvatten.se) **För frågor kring samverkan och processutveckling**\ Madeleine Prutzer, Havsmiljöinstitutet, Göteborgs universitet\ Telefon: 031-786 41 10 \ E-post: [madeleine.prutzer@havsmiljoinstitutet.se](mailto:madeleine.prutzer@havsmiljoinstitutet.se) **För frågor kring ekologi och Södra Bottenhavets ekosystem**\ Lena Bergström, SLU Aqua (Sveriges Lantbruksuniversitet)\ Telefon: 010-478 4116\ E-post: [lena.bergstrom@slu.se](mailto:lena.bergstrom@slu.se) **För frågor kring forskning och kunskapsunderlag**\ Carolyn Faithfull , SLU Aqua\ Telefon: 010-478 4174\ E-post: [carolyn.faithfull@slu.se](mailto:carolyn.faithfull@slu.se) **För frågor om ekonomisk utvärdering och Södra Bottenhavets ekonomiska potential**\ Cecilia Solér, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet\ Telefon: 031-786 56 11\ E-post: [cecilia.soler@handels.gu.se](mailto:cecilia.soler@handels.gu.se)