About the Space
Syftet med denna samarbetsplattform är att underlätta kommunikation och samarbete för aktörer och personer som är involverade i pilot Södra Bottenhavet - Ekosystembaserad havsförvaltning. Som ett forum för samarbete innehåller den arbetsmaterial och anteckningar som stödjer deltagarna i satsningen i det praktiska arbetet. Den som lägger upp innehållet är ansvarig för inlägget och inte övriga medlemmar i forumet. Inlägg inom projektet/piloten/pilotområden som publiceras på denna sida är att betrakta som personliga inlägg.  Om man bryter över dessa över tid, kan en komma att bli utesluten ur plattformen. Officiell organisation knuten till denna webbplats förbehåller sig rätten att ta bort ett inlägg om det inte uppfyller förhållningsregler, enligt nedan. Inläggen på samarbetsplattformen är personlinga och Hav- och vattenmyndigheten är ej ansvariga för alla inlägg och är inte avsändare.  Åsikter och påståenden som framförs på dessa sidor, direkt eller via länkar till andra sidor (med undantag av officiella myndighetssidor/officiella organisationers -webbsidor), ska inte betraktas som organisationers officiella.                                                               Vi strävar vi efter att kommunicera med målgrupper på deras villkor och på de arenor där de är aktiva. Det är viktigt att du som deltar i diskussioner i vår samarbetsplattform tar ansvar och följer våra förhållningsregler när du publicerar inlägg eller kommentarer Vi har en trevlig ton när vi talar med varandra här på plattformen. Brott mot reglerna kan innebära blockering från sidan Vi lägger postar inte inlägg här som kan vara/verka förolämpande, stötande eller kränkande * innehåller pornografiskt material, hets mot folkgrupp, uppviglande, olaga våldsskildringar eller uppmaningar till brott * Bryter mot upphovsrätten. * Bryter mot sekretesslagen, dataskyddsförordningen och offentlighetslagen. * Innehåller desinformation. Sprid inte rykten.

Owner

Profile picture of Jesper Hök

Admin

Profile picture of Semir S

Moderator

Profile picture of David ErshammarProfile picture of Max VretbornProfile picture of Erica Hasslar


Join Policy

Invite and request


Space Visibility

Visible for all (members and guests)

Space members (77)