Aktörsforum Södra Bottenhavet 

Här är samarbetsytan för alla Aktörsforum. Vid digitala möten finns de dokument vi arbetar tillsammans med på den här sidan. 

Syftet med Aktörsforum är att stödja arbetsgrupperna i deras arbete och ge deltagare möjlighet att lära av varandra, upptäcka gemensamma utmaningar och få en bättre helhetsbild.

> Här nås dokumentation från alla tidigare Aktörsforum.

> Nästa Aktörsforum är 9 februari. Till anmälan

 

Aktörsforum