Processgruppen fångar upp, dokumenterar och använder lärdomar under processens gång. Den ger inspel kring design och upplägg och utgör en kontaktväg mellan projektets olika intressenter och aktörer. Deltagarna kan också erbjuda inspiration och stöd sinsemellan.

Nästa möte under 2022: 1 juni kl. 13:00 - 14.30

  • Första processgruppsmötet var den 7:e december 2021.
     
  • Uppstartsmötet för satsningen i Södra Bottenhavet var den 30:e september 2021.
     
  • Processgruppen planerar att träffas cirka 6 gånger om året .

Via meny ovan når ni dokumentation (filer) och mötesanteckningar. 
 

 

Processgrupp


_